Monitor rynku lokalnego

Notowania cen na rynku wtórnym
Warmia, powiat braniewski
Card image cap
Miasto Braniewo
Card image cap
Miasto Frombork
Card image cap
Gminy wiejskie Braniewo, Frombork, Płoskinia
Analizy i raporty
Poziom cen rynkowych

Jak kształtują się ceny w zależności od lokalizacji nieruchomości na rynku lokalnym.Tabele i wskaźniki
Średnie ceny gruntów rolnych wg GUS

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre - grunty klas I, II, IIIa,
  • grunty średnie - grunty klas IIIb, IV,
  • grunty słabe - grunty klas V, VI,
  • łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych,
  • łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich,
  • łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.
Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych wg województw:
15.03.2019 r.
żródło danych ARiMR
 
 © Copyright 2015-2021 Budrom s.c. - Wszelkie prawa zastrzeżone.