Kalkulatory / wycena on-line

GARAŻE BRANIEWO

Kalkulator umożliwia samodzielne wyliczenie orientacyjnej, przewidywanej ceny rynkowej nieruchomości - typowego segmentu garażowego w zabudowie szeregowej - na obszarze miasta Braniewa.

KALKULATOR

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Samodzielnie policz jakie są koszty przekształcenia / zmiany prawa użytkowania wieczystego na prawo własności. Wg stanu przepisów na 2018 r., na wniosek zainteresowanego.

KALKULATOR

 
 © Copyright 2015-2021 Budrom s.c. - Wszelkie prawa zastrzeżone.