Kalkulator - garaże - Braniewo

Wylicz przybliżoną, prawdopodobną cenę rynkową garażu

Kalkulator umożliwia wyliczenie orientacyjnej, przewidywanej ceny rynkowej nieruchomości - typowego segmentu garażowego w zabudowie szeregowej - na obszarze miasta Braniewa, w pobliżu lub na obszarze osiedli mieszkalnych. Kalkulacja uproszczona, w oparciu o dwie podstawowe cechy nieruchomości tj. jej lokalizację i stan techniczno-użytkowy budynku.


Wybierz, zaznacz lokalizację i stan budynku, a następnie kliknij start obliczeń.
LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI

STAN BUDYNKU


( wysoki standard wykończenia, ponad przeciętne cechy np. szerokość, wysokość, kanał naprawczy, zużycie do 20% )


( stopień zużycia na poziomie 20-40% )


( stopień zużycia na poziomie 40-60% )


( budynek umożliwia użytkowanie, ale mocno wyesploatowany, zużycie 60-75% )


( obiekt wymagający pilnego remontu, zużycie 75-80% )


PRZEWIDYWANA CENA RYNKOWA (01.2021)


Zawsze mogą wystąpić szczególne okoliczności wpływające na zmianę tego wyliczenia.

tutaj szczegóły lub profesjonalna wycena ...

 
 © Copyright 2015-2021 Budrom s.c. - Wszelkie prawa zastrzeżone.