Kalkulator - użytkowanie wieczyste

Jaka jest należna opłata za zmianę posiadanego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności ?

W zależności od praw i roszczeń jakie nam przysługują, najczęściej będziemy mogli tego dokonać na podstawie jednego z dwóch przepisów :

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. ( tj. : Dz.U. z 2012 r., poz.83, z późn.zm. ),
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.( tj. : Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ).

W pierwszym przypadku będzie mowa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z tytułu którego obowiązuje opłata dla dotychczasowego właściciela. Natomiast w drugim przypadku mamy do czynienia ze sprzedażą nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu, gdzie na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Z tym, że do ustalenia opłaty za przekształcenie stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, tak więc zasady są podobne.
Reasumując, należność za zmianę posiadanego prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to różnica pomiędzy ceną gruntu ( jako przedmiot prawa własności ) a wartością prawa użytkowania wieczystego tego gruntu. W zależności od przepisów, na mocy których dokonywana jest sprzedaż i przysługujących roszczeń nabywcy, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość lub w wysokości równej jej wartości. Wartość nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, do tego celu określa się jako iloczyn wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej jako przedmiotu prawa własności i współczynnika korygującego, określonego według wzoru zamieszczonego we właściwych przepisach. Współczynnik korygujący może przybierać wartości od 0,25 do 0,92.
W uproszczeniu, przy założeniu że cena nieruchomości została ustalona w wysokości równej jej wartości ( a tak najczęściej dzieje się na rynku lokalnym powiatu braniewskiego - właściciele nie korzystają z możliwości ustalenia ceny wyższej od wartości nieruchomości ), należność za uzyskanie prawa własności stanowi część wartość rynkowej tego prawa, którą wyliczono poniżej w ujęciu procentowym.


Wylicz wysokość opłaty / kosztów za zmianę
prawa UW na prawo własności
OKRES, NA KTÓRY USTANOWIONO UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

NIEWYKORZYSTANY OKRES UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGOPRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

NALEŻNOŚĆ DO ZAPŁATY


Uwaga : powyższe wielkości wyliczone zostały przy założeniu, że cena sprzedawanej (przekształcanej) nieruchomości ustalona została w wysokości równej jej wartości.
Podane wartości dotyczą najbardziej typowych sytuacji. Gminy często stosują zniżki przy przekształceniu nieruchomości mieszkalnych.
Zawsze mogą wystąpić szczególne okoliczności wpływające na zmianę tego wyliczenia.

tutaj szczegóły lub profesjonalna wycena ...


Cyfra kontrolna numeru księgi wieczystej
Podaj nr KW (12 znaków, nie używaj "/"), a następnie kliknij "OBLICZ".

źródło:  stooq.pl
Notowania walut
EUR/PLN B/D B/D B/D
CHF/PLN B/D B/D B/D
USD/PLN B/D B/D B/D
EUR/USD B/D B/D B/D
GBP/USD B/D B/D B/D
USD/JPY B/D B/D B/D
Aktualizacja automatyczna co 30 minut.

Wycena nieruchomości ?
Rzeczoznawca majątkowy
zaprasza do kontaktu ...
Usługi projektowe ?
Budrom s.c. Braniewo
zaprasza ...
 
 © Copyright 2015-2022 Budrom s.c. - Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Ta strona używa ciasteczek (cookies). Zobacz szczegóły naszych zasad Polityki prywatnościoraz Ochrony danych osobowych.
Klikając Rozumiem lub korzystając dalej z serwisu wyrażasz zdodę na powyższe zasady.